SANAN VALOA JULKISEN KESKUSTELUN YMMÄRTÄMISEEN

Raamatun ennustamat ajat/päivät ovat saavuttaneet tämän ajan ihmiset.  Niin kuin oli Nooan päivinä: maa tuli täyteen väkivltaa, ja niin kuin oli Lootin päivinä: homoseksuaalisuus täytti Sodoman kaupungin.  Nämä tunnusmerkit ovat kaikkien nähtävillä.  Nämä tunnusmerkit ilmoittavat myös Herramme Jeesuksen Kristuksen paluusta, Herramme paluu on lähellä.

Maailman media ja toimittajat käsittelevät hengellisiä asiaoita oman ”valonsa” mukaan, tämä heidän ”valonsa” on kuitenkin pimeyden tahraamaa ja hallitsemaa.  Jumalan Sanasta saamme oikeaa valoa, ja tämä oikea valo suojelee meitä tänä pahana aikana. 

Sivullani on lyhyt puhe (19 min),  se on nimellä: Jumalan valtakunta ja luominen.  Puheessa on totuuden avaimia julkisen keskustelun ymmärtämiseksi.

http://www.berealainen.com/pekan-sivu/?preview_id=15&preview_nonce=2d1cb82e50&preview=true

BEREALAISET!

Apt. 17:10.

Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan.
Ja kun he olivat saapuneet sinne, menivät he juutalaisten synagoogaan.
11. Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset;  he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin.

Berealaiset kuuntelivat Paavalin ja Silaan opetusta, heidän sydämensä maaperä oli hyvä; he ottivat opetetun sanan vastaan hyvin halukkaasti.   He eivät tyytyneet vain ottamaan vastaan vaan  he tutkivat kirjoituksia joka päivä, oliko veljien opetus kirjoitusten mukaista.

Samoin on tänäänkin. Tämän päivän opetuslasten on myös tutkittava kirjoituksia (Vanhaa ja Uutta Testamenttia),  ovatko tämän ajan opettajien opetukset  kirjoitusten mukaista.  Toimi sinäkin kuin berealaiset.
Näilläkin sivuilla kuulemaasi opetusta kuuntele  ja tutki kirjoituksia,
onko kuulemasi kirjoitusten mukaista. Ota se mikä on hyvää.